Specjalne podziękowania dla Krzysztofa Gutkowskiego i Idy Zagrzejewskiej za udostępnienie nam mieszkania przy ul. Złotej 62 w Warszawie i wszelką pomoc, jaka została nam udzielona z ich strony. Prezentacje spektaklu „Kryjówka” w tak ważnym historycznie miejscu mają dla nas ogromne znaczenie i bez Waszej pomocy nie mogłyby się odbyć.

Warszawskie prezentacje spektaklu są częścią projektu „The HIDEOUT / Kryjówka – kontynuacja” realizowanego w 2016 roku przez Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód roku przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Projekt zrealizowano przy wsparciu Warszawskiej Gminy Żydowskiej.